Skip to main content
Cilat janë disa nga modelet e financimit publik për OJQ-të që ofrojnë shërbime?
Lexoni më poshtë infografikën informuese të përgatitur nga Platforma Civikos dhe mbështetur nga Qeveria Suedeze, zbatuar nga ECNL dhe ICNL.