Skip to main content

Kjo platformë ka për qëllim që të shërbej si një pikë qëndrore për organizatat e nivelit lokal dhe për të gjithë ata që janë duke punuar në mënyrë aktive në monitorim të prokurimit publik, apo synojnë të punojnë në të ardhmen. Kjo do të jetë një hapësirë e përbashkët për organizata lokale që të publikojnë raportet e tyre, të gjejnë materiale relevante për monitorim të prokurimit publik si dhe një mundësi për rrjetizim me organizata të ndryshme. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile që dëshirojnë ti publikojnë të gjeturat e fundit në monitorim të prokurimit publik, mund ti dërgojnë ato në email team@civikos.net. Platformën Monitoro-Raporto mund ta vizitoni në: www.monitoro-raporto.net