Skip to main content

Platforma Civikos dhe Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit (Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo), sot kanë mbajtur konferencën e përbashkët: Roli i Shoqërisë Civile në Promovim dhe Avokim të Drejtave të Njeriut.

Kjo konferencë hibride shënon edhe përmbylljen e projektit “You cannot be What you cannot see” të mbështetur nga Community Development Fund – CDF dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (#SIDA)