Skip to main content

Hartëzimi i Organizatave Jo-Qeveritare në Kosovë.

Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili implementohet nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë USAID Kosovo. Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.