Skip to main content

http://www.civikos.net/repository/docs/Mapping_NGOs_Kosovo_-_eng_828639.pdf Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili implementohet nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë USAID Kosovo. Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.