GRUPI TEMATIK 4

Rritja e vullnetarizmit në programet me interes publik

Andi Emini

Peer Educators Network (PEN)

Bind Skeja

Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS)

Diana Lekaj

Edutask Institute

Elmedina Nikoçeviq Kurti

Aktiviste

Etleva Malushaj

Rrjeti i Grave të Kosovës

Fjolla Shaqiri

OJQ TOKA

Hatixhe Zeka

OJQ TOKA

Ideal Zhaveli

Activism Roots

Prek Memaj

Active and Creative Youth