GRUPI TEMATIK 2

Përmirësimi i kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik

Ajete Kërqeli

Shtatëmbëdhjetë (17)

Alban Maliqi

NOPM

Besart Hyseni

Horizon 2020

Dorina Lluka Davies

YMCA

Edona Muqaj

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK)

Etleva Malushaj

Rrjeti i Grave të Kosovës

Jehona Gjurgjeala

TOKA

Nermin Mahmuti

Community Development Fund (CDF)

Veton Kastrati

Aktivist

Vlora Shabiu

IPKO Foundation