GRUPI TEMATIK 1

Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje

Adelina Hasani

Aktiviste

Anesa Clakovic

Education Innovators Kosovo

Blerinë Ukshini

Germin

Blerim Burjani

Aktivist

Detjan Hulaj

Adresa

Drenusha Canolli

Edona Muqaj

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK)

Etleva Malushaj

Rrjeti i Grave të Kosovës

Ferdane Asllani

Balkan Sunflowers Kosovo

Festina Shamolli

Vizioni Rinor i Shalës

Ideal Zhaveli

Activism Roots

Lirim Xhimi

Politeia

Lumnije Maloku-Haziri

Aktiviste

Nikki Murseli

DY VO

Tringa Kasemi

Nevo Koncepti

Veronë Perçuku

Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore