Skip to main content

Ky projekt është financuar nga Fondi Hollandez për Partneritete Rajonale / Matra.Qëllimi i projektit: Qëllimi kryesor i këtij projekti është të mbështesë zbatimin e Objektivit të Parë Strategjik të Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim me shoqërinë civile; përmes zbatimit të parimeve të konsultimit dhe bashkëpunimit publik duke forcuar organizatat e shoqërisë civile për të marrë pjesë në mënyrë efektive në proceset e vendimmarrjes.Kohëzgjatja: 01.06.2017 – 31.05.2018

Content retrieved from: http://www.civikos.net/sq/projektet/Drejt-nje-Pjesemarrjeje-Gjitheperfshirese-ne-Hartimin-e-Politikave-680.