Skip to main content

Me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të demokracisë, Kuvendi i Kosovës me ndihmën e Sekretariatit të Platformës CiviKos do të organizojnë një panair me 15 Shtator 2016 para Kuvendit të Kosovës. Numri i vendeve ku do të ekspozohen materialet promovuese të organizatave  është i limituar, andaj përparësi do të kenë organizatat që regjistrohen më herët.
Afati për regjistrim është 5 Shtator 2016 ora 16:00.

 

Të gjitha organizatat anëtare të interesuara për të marrë pjesë në panair mund  të regjistroheni në linkun këtu.