Skip to main content

Ky projekt u zhvillua si pjesë e projektit “Asistenca Teknike Mbështetje për Kosovën”, e menaxhuar nga European Center for Not-for-Profit Law Stichting (ECNL). Projekti është bërë i mundur nga International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) përmes Civic Space Initiative.

Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti ishte ndërgjegjësimi i  organizatave të shoqërisë civile në Kosovë rreth politikave për pastrimin e parave dhe financimit të terrorizmit, dhe ndikimi në sektorin jo qeveritar.