Skip to main content

Platforma CiviKos mori pjesë dhe kontribuoi në disktutimet në konferencën “Aktivizimi i burimeve të rritjes ekonomike në Kosovë 2015”, organizuar nga Instituti Riinvest për nder të 20 vjetorit të themelimit të këtij Instituti. Konferenca është mbajtur me 15-16 Maj 2015, në Hotelin Swiss Diamond, në Prishtinë.

 

Temat që u trajtuan gjatë konferenës me ekspertë të secilës lëmi kishin të bëjnë me:
– Investimet për rritje – Mjedisi i biznesit dhe kufizimet e tij;
– Politikat industriale dhe tregtare – Rruga drejt BE-së;
– Resurset natyrore: Rasti i Trepçës;
– Politikat ekonomike të institucioneve financiare dhe parashikimet;
– Parashikimet ekonomike për Kosovën;
– Ndikimi i ndihmës, resurseve njerëzore, dhe investimeve në rritje ekonomike;
– Rritja ekonomike dhe financat