Skip to main content

Në zyret e Qeverisë të Republikës së Kosovës, me koordinim të Zyrës për Qeverisje të Mirë, u mbajt takimi për vlerёsimin e progresit nё zbatim tё planit tё punёs sё Strategjisё Qeveritare për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri.

Gjegjësisht, diskutimi i vlerësimit është shtrirë rreth Objektivёs I – Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje, që u udhëheq nga z. Dren Puka (KCSF).