• KONKURS PËR PRAKTIKANT/E - Shtyhet afati për aplikim

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHC NË KËSHILLIN PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTA TË NJERIUT

  Shkarko
 • KONKURS PËR PRAKTIKANT/E

  Shkarko
 • Thirrje për expert/e

  Shkarko
 • FTESË PËR PJESËMARRJE NË GRUPET TEMATIKE TË PLATFORMA CIVIKOS

  Shkarko
 • Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale

  Shkarko
 • Shtyhet afati i thirrjes për përfaqësues të shoqërisë civile si monitorues i procesit të vlerësimit të granteve për zhvillim rural 2022

  Shkarko
 • Thirrje për përfaqësues të shoqërisë civile si monitorues i procesit të vlerësimit të granteve për zhvillim rural 2022

  Shkarko
 • Shtyhet afati për thirrjen për një përfaqësues/e të OJQ-ve që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Shkarko