Projekti

Aktivnost Angažovanja Građana

Ovaj projekat je organizovan uz podršku Programa angažovanja građana, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i USAID na Kosovu. Aktivnost angažovanja građana je petogodišnji projekat koji je osmišljen da podrži organizacije civilnog društva da izgrade izborne jedinice kroz pristup usmeren na ljude, diverzificiraju svoje resurse i bazu partnera i utiče na promene povezivanjem različitih aktera oko lokalno vođenih razvojnih rešenja i da poboljšaju odgovornost vlade. Aktivnosti: • Osnivanje tematskih grupa civilnog društva; • Redovna komunikacija i kontakt sa članovima CiviKos-a u cilju povećanja učešća civilnog društva u implementaciji Strategije i jačanja baze svojih birača; • Uspostavljanje formalnih i redovnih kanala komunikacije između platforme CiviKos i Generalnih sekretara; • Monitorisanje implementacije Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom; << Natrag