Projekti

Think Balkans

„Instrument saradnje za OCD Zapadnog Balkana – THINK BALKANS“ Po uzoru na Think Višegrad – V4 Think Tank platformu i usko sarađujući sa njom, ovaj projekat ima za cilj da pilotira instrument za stalnu saradnju OCD Zapadnog Balkana (ZB) sa MIP. Studijske posete MIP Kosova u svim V4 zemljama. Partnerstva između organizacija u regionu sa Višegradskom četvorkom (Visegrad Four) Studijska poseta Višegradskih OCD na Kosovu Memorandum o razumevanju između MIP-ova Zapadnog Balkana i MIP-ova Višegrada. << Natrag