• POZIV ZA NOMINOVANJE OD STRANE OCD-a ZA PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA IZ OCD-a U SAVETU ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

  Download
 • POZIV ZA UČEŠĆE U RADNIM GRUPAMA PLATFORME CIVIKOS

  Download
 • Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju u regionima: Dragaš, Lipljan, Štimlje, Prizren, Uroševac i Vitina

  Download
 • Poziv za dva (2) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom

  Download
 • Poziv za apliciranje: Priznavanje sposobnosti u monitorisanju javnih nabavki od Civikosa u okviru USAID projekta Transparentne, efikasne i odgovorne opštine

  Download
 • Poziv za apliciranje: Priznavanje sposobnosti u monitorisanju javnih nabavki od Civikosa u okviru USAID projekta Transparentne, efikasne i odgovorne opštine

  Download
 • TERMS OF REFERENCE FOR EXTERNAL END-LINE ASSESSMENT

  Download
 • OTVORENI POZIV ZA NOMINACIJU ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG DRUŠTVA ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

  Download
 • Indikativni raspored konsultacija Kancelarije EU na Kosovu sa civilnim društvom u okviru ciklusa pododbora SSP 2016/2017

  Download