Platforma CiviKos je dobrovoljno ujedinjenje organizacija civilnog društva, posvećena razvoju povoljnog ambijenta za saradnju između civilnog društva i javnih vlasti.

  • Matrica nadgledanja

    Da posetite matricu CiviKos-a za nadgledanje Vladine Strategije za Saradnju sa Civilnim Društvom kliknite kod MATRICA

    Matrica
  • Učlani se