U proleće 2007 godine, kada su lokalne institucije na Kosovu več preuzele večinu kompetencija i civilno društvo postalo važan akter u izgradnji demokratije na Kosovu, veliki broj organizacija civilnog društva zajedno sa Kancelarijom Premijera započeli su proces otvaranja institucionalnog puta saradnje između dva sektora.

Platforme CiviKosa i G-din Agim Çeku, Premijer Vlade Kosova, su 9. novembra 2007 godine potpisali Memorandum o Saradnji između Vlade Kosova i Platforme CiviKos.  Ovaj Memorandum je bio prvi zvanični dokument koji je potpisan između dveju strana i koji prepoznaje ulogu civilnog društva u izgradnji demokratskog društva. Takođe, sa ovim Memorandumom, obe stane izjašnjavaju svoju odanost u koordinacija delovanja u pravcu zvanične saradnje između Vlade Kosova i civilnog društva.

Sa konsolidacijom Sekretarijata, januar 2012, CiviKos Platforma u saradnji sa Kancelarijom za Dobro Upravljanje/Kancelarija Premijera, je podržala proces razvoja Vladine Strategija o saradnji sa civilnim društvom, koja je odobrena avgusta 2013. Ova strategija je otvorila vrata i u stvaranju zvanične saradnje između Vlade i civilnog društva. Takođe su stvoreni i mehanizmi za nadzor Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom sastavljenim od Vlade i civilnog društva. Savet za sprovođenje Vladine Strategije je osnovan 2014. i pripremio je radni plan za 2015. Osnivajući se na 4 strateška cilja iz Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom.

Uporedo sa učešćem u Savetu za sprovođenje Vladine Strategije i četiri Radna Tima u okviru Saveta, Platforma CiviKosa je stvorila još četiri radne grupe Platforme CiviKosa, ustanovljen na osnovu Pravilnika Rada o Sprovođenju Aktivnosti Platforme CiviKosa, Glava III. – Sprovođenje Aktivnosti Zastupništva za članstvo/Članovi 8-13 kao i u skladu sa vladinoj strategiji o saradnji sa civilnim društvom, koje će pomoći u procesu nadzora rada Saveta i sprovođenju Strategije.  

Trenutno Platforma CiviKosa ima članstvo od 207 organizacija i koje je u neprekidnom rastu. CiviKos je takođe stvorio i Pravilnik Rada o Sprovođenju Aktivnosti Platforme CiviKosa, Strategije CiviKosa, Etičkog Koda i ostalih dokumenata koji su važni za misiju i rad Platforme CiviKosa.