Foto Galerija

Brojanje glasova za izbor tri predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom - 11.03.2016

  • 02 Juni 2011

    Punëtoria për hartim të kornizes së strategjisë së bashkëpunimit në mes të sektorit të shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në Kosovë

  • 10 Februar 2011

    Prezentimi i studimit Drejtë Bashkëpunimit të Strukturuar mes shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në Kosovë