• GODIŠNJI IZVEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA U VLADI REPUBLIKE KOSOVO ZA 2020. god.

  Download
 • VLADINA STRATEGIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 2019–2023

  Download
 • VLADINA STRATEGIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 2019–2023

  Download
 • Prvi sastanak Saveta

  Download
 • Osnovni kriterijumi za OCD koje vrše nominiranje, nominirane kandidate i za OCD koje glasaju

  Download
 • Nacrt opisa zadatka za Savet o sprovođenju strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017 - za konsultaciju

  Download
 • Poziv za nominiranja od OCD-a za predstavnike civilnog društva u Savet za sprovođenje strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Download
 • Obrazac za nominiranje predstavnika civilnog društva

  Download
 • Vladina strategija o saradnji sa civilnim društvom

  Download