Odricanje odgovornosti

Ovaj sajt je stvoren uz pomoć Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Sadržaj ovog sajta je isključiva odgovornost Platforme CiviKos i ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije.