• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 04 Maj 2023

  Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 03 Maj 2023

  Radionicu Tgrupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Nastavi

 • 26 April 2023

  Radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike.

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Nastavi

 • 28 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Nastavi

Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 11 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Gnjilanu

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Gnjilanu. Sastanak je održan 29.10.2013 u Restoranu Bujana u Gnjilanu Procitajte vise

 • 10 Februar 2015

  Sastanak Odbora Platforme Civikos

  08.10.2013. sa početkom u 10:00 održan je šesti sastanak odbora Platforme CiviKos.
  U sastanku su prisustvovali. Taulant Hoxha (KCSF), Valbona Salihu (Norma), Petrit Tahiri (KEC), Sihana Xhaferi (KFOS), Veton Mujaj (Syri i Vizionit), Valdete Idrizi (CiviKos) kao i članovi sekretarijata Platforme... Procitajte vise

 • 09 Februar 2015

  Odobravanje Vladine Strategije i Akcionog Plana za saradnju sa Civilnim Društvom 2013 – 2017

  Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, u bliskoj saradnji sa Platforme CiviKos i uz podršku i saradnju Pravne kancelarije i Kancelarije za strateško planiranje u Kancelariji premijera izradila je i finalizirali Strategiju i Akcioni plan Vlade za saradnju sa Civilnim Društvom 2013-2017. Procitajte vise

 • 08 Februar 2015

  Gđa. Valdete Idrizi se imenuje Izvršni Direktor Platforme CiviKos

  Na osnovu zakonskim ovlašćenja, Odbor Platforme CiviKos, na sastanku održanom 22. decembra 2011. godine doneo odluku o imenovanju dugogodišnjeg aktiviste civilnog društva gospođe Valdete Idrizi u funkciji Izvršnog Direktora Platforme CiviKosa. Procitajte vise

 • 07 Februar 2015

  Godišnja skupština Platforme CiviKos

  Nakon dodatne posvećenosti tokom prošle godine i radi promovisanja saradnju u okviru civilnog društva prema strukturiranom odnosa između civilnog društva i javnih institucija, Platforma CiviKos je održala svoju godišnju skupštinu 7. oktobra 2011. Procitajte vise

 • 06 Februar 2015

  Finansijska podrška za organizacije civilnog društva

  U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih vlasti na Kosovu, 24. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe “Finansijska podrška za organizacije civilnog društva”. Procitajte vise

 • 05 Februar 2015

  Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija

  U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih vlasti na Kosovu, 23. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe “Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija” Procitajte vise

 • 03 Februar 2015

  Jačanje učešće civilnog društva u donošenju odluka

  U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih organa na Kosovu, 22. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe "Jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka " Procitajte vise

 • 05 Januar 2015

  Mobilizacija organizacija regiona Mitrovice

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz regiona Mitrovice, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Procitajte vise