• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 04 Maj 2023

  Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 03 Maj 2023

  Radionicu Tgrupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Nastavi

 • 26 April 2023

  Radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike.

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Nastavi

 • 28 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Nastavi

Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 25 Februar 2015

  Jaka podrxka Prixtine u stvaranju radnih grupa CiviKosa

  Platforma CiviKos je održala zadnji konsultativni sastanak u ovoj seriji aktivnosti, sa organizacijama iz regiona Prištine, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Sali za sastanke KCSF, u... Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Mobilizacija i u severnoj Mitrovici

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz regiona severne Mitrovice, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Izbor predstavnika OCD u Saveta za Sprovođenje Vladine Strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

  Platforma CiviKos, nakon zatvaranja procesa glasanja za predstavnike Saveta za Strategiju Vlade o saradnji sa civilnim društvom, organizovala je brojanje glasova u prisustvu posmatrača u prostorijama Platforme CiviKos. Procitajte vise

 • 24 Februar 2015

  CiviKos učestvuje na sajmu NVO u okviru "Međunarodnog Dana Demokracije"

  U okviru raznih aktivnosti organizovanim od strane Skupštine Republike Kosova povodom “Međunarodnog Dana Demokracije”, organizovan je i Sajam za NVO. Ovo je urađeno u saradnji sa Organizacijama Civilnog Društva Procitajte vise

 • 23 Februar 2015

  Radionica za strateško planiranje Platforme CiviKos

  Odbor Sekretarijata Platforme CiviKos je održao radionicu za strateškog planiranja Platforme CiviKos od 04-06 jula 2014. Prvenstveno u radionice je gđa Valdete Idrizi, izvršni direktor, predstavila dostignuća Platforme CiviKos u poslednjih 6 meseci, a zatim je počela radionica. Procitajte vise

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  U nizu informativnih sastanaka, sledeći je organizovan u Pećkom region. Sastanak je održan u sali za konferencije NVO Zana u Klini 27.06.2014. Sastanak je započela gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos Procitajte vise

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Prištine

  Sledeći informativni sastanak je bio sa Prištinskim regionom. Sastanak je održan u kancelarijama KCSF, u četvrtak, 03.07.2014. Nakon otvaranje sastanka i predstavljanja dnevnog reda, gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos je poćela sa predstavljanjem nacrta projektnog zadatka... Procitajte vise

 • 21 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  Platforma CiviKos ke održala drugi informativni sastanak sa NVO iz regiona Gnjilana, Uroševca, Kamenice, Vitine, u Restoranu Orchide u Uroševcu 26.06.2014. Procitajte vise

 • 20 Februar 2015

  Informativni sastanci o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Mitrovice

  Platforma CiviKos je održala informativne sastanke sa NVO u region Mitrovice (jug i sever). Sastanci se odnose na sprovođenje strategije razvoja i prezentacije nacrta projektnog zadatka (nacrt propisa) za rad Saveta u sprovođenju Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Procitajte vise