• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 28 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Nastavi

 • 22 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Nastavi

 • 16 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 15 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Nastavi

Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Nastavi

 • 01 Mart 2016

  Proces glasanja za izbor tri nova članova od strane civilnog društva u Savetu

  Posle završetka nominacije, Sekretarijata Platforme CiviKos proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potrebne kriterijume. Svi nominirani kandidati ispunjavaju potrene kriterijume i uvršteni su u konačni spisak za glasanje. Procitajte vise

 • 12 Februar 2016

  POZIV ZA NOMINIRANJA OD OCD-a ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG DRUŠTVA U SAVET ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE VLADE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise

 • 06 Oktobar 2015

  Brojanje glasova za izbor dva predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za dva nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 06.10.2015. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za dva nova predstavnike civilnog društva u savetu. Procitajte vise

 • 28 Septembar 2015

  Proces glasanja za izbor dva nova članova od strane civilnog društva u Savetu

  Posle završetka nominacije, panel koja se sastojio od jednog predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos i od jednog predstavnika Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije Premijera (KDU/KPM) proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne kriterijume. Svi nominirani kandidati... Procitajte vise

 • 07 Septembar 2015

  Proces izbora dva članova u Savetu

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise

 • 10 Juli 2015

  Mobilizacija civilnog društva za rešavanje važnih pitanja od interesa za Savet za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 – 2017

  09.07.2015 Platforma CiviKos je održala informativnu sesiju održanoj za predstavnike civilnog društva u Savetu i članovima radnih grupa Platforme CiviKos. Sastanak je održan u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini. Procitajte vise

 • 08 Juli 2015

  Prvi trening regionalnih centara Platforme CiviKos

  08.07.2015 u kancelarijama Platforme CiviKos je održan trening sa organizacijama koje su dobili pravo da vode regionalnim centrima Platforme CiviKos.
  Procitajte vise

 • 07 Maj 2015

  CiviKos obeležava dan Evrope

  Italijanska organizacija ’Centro Laici Italiani per le Missioni’, sa sedištem u Đakovici i u saradnji sa organizacijom She-Era - Women’s Business Association, i sa podrškom opštine Đakovica, i stranih ambasada na Kosovu, organizovali su trodnevni događaj "Gradimo Evropu u kući" koji je... Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Obuka za članove radnih grupa Platforme CiviKos

  Nakon poziva za učešće u Radnim Grupama Platforme CiviKos, 05.03.2015, CiviKos je organizovao prvi trening u Centru za konferencije “Orion” u Prištini. Procitajte vise