• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 18 Mart 2020

  Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

  Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.
  Nastavi

 • 01 Juli 2019

  Gđu. Donika Emini imenovana je za Izvršnog Direktora Platforme CiviKos

  Nastavi

 • 23 Maj 2019

  Otvara se glasanje za članove saveta 2019

  Nastavi

Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 20 Februar 2015

  Informativni sastanci o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Mitrovice

  Platforma CiviKos je održala informativne sastanke sa NVO u region Mitrovice (jug i sever). Sastanci se odnose na sprovođenje strategije razvoja i prezentacije nacrta projektnog zadatka (nacrt propisa) za rad Saveta u sprovođenju Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Procitajte vise

 • 19 Februar 2015

  Informativni sastanci za prateće mehanizme strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

  Prošle godine je odobrena Strategija Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Da bi ova Strategija bila implementirana, treba obezbediti mehanizme za praćenje sprovođenje ove strategije, odnosno osnivanje Saveta za sprovođenje Strategije vlade, gde su otvorena za diskusiju radna... Procitajte vise

 • 18 Februar 2015

  Skupština članova Platforme CiviKos

  Skupština članova Platforme CiviKos održat će se 04 aprila 2014. godine. u “Sheshi 21” u Prištini, sa početkom u 10:00 časova. Procitajte vise

 • 18 Februar 2015

  Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu

  Nakon kontinuiranog posvećenosti jačanju Platforme CiviKos, kao most povezivanja sektora civilnog društva i Vlade, Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu 4. aprila 2014 u “Sheshi 21" u Prištini, u kojem je prisustvovalo 75 članova , 68 organizacija članica sa pravom glasa. Procitajte vise

 • 16 Februar 2015

  Platforma CiviKos priprema strateški plan 2014 – 2017

  Sekretariat Platforme CiviKos, zajednično sa članovima svog Upravnog odbora, je održala dvo-dnevnu radionicu za “Stratešku orientaciju Platforme CiviKos za buduće tri godine”. Procitajte vise

 • 15 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Prištini

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala zadnji konsultativni sastanak u Prištini. Sastanak je održan 14.11.2013 u Centru za Konferencije Orion u Prištini Procitajte vise

 • 14 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Prizrenu

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Prizrenu Procitajte vise

 • 13 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Mitrovici

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Mitrovici. Sastanak je održan 05.11.2013. u Hotelu Palace u Mitrovici Procitajte vise

 • 12 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Đakovu

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Đakovu. Sastanak je održan 31.10.2013. u Restoranu Qarshia e Jupave u Đakovu. Procitajte vise