• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 18 Mart 2020

  Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

  Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.
  Nastavi

 • 01 Juli 2019

  Gđu. Donika Emini imenovana je za Izvršnog Direktora Platforme CiviKos

  Nastavi

 • 23 Maj 2019

  Otvara se glasanje za članove saveta 2019

  Nastavi

Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 25 Februar 2015

  Savet za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom priprema radni plan za 2015 godinu

  Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje u saradnji sa Platformom CiviKosa i podrškom projektom TACSO na Kosovu, organizuje radionicu za razvoj Radnog Plana za 2015 godinu za Savet koji sprovodi Vladinu Strategije o saradnji sa Civilnim Društvom 2013 – 2017. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Jaka podrxka Prixtine u stvaranju radnih grupa CiviKosa

  Platforma CiviKos je održala zadnji konsultativni sastanak u ovoj seriji aktivnosti, sa organizacijama iz regiona Prištine, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Sali za sastanke KCSF, u... Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Mobilizacija i u severnoj Mitrovici

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz regiona severne Mitrovice, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Izbor predstavnika OCD u Saveta za Sprovođenje Vladine Strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

  Platforma CiviKos, nakon zatvaranja procesa glasanja za predstavnike Saveta za Strategiju Vlade o saradnji sa civilnim društvom, organizovala je brojanje glasova u prisustvu posmatrača u prostorijama Platforme CiviKos. Procitajte vise

 • 24 Februar 2015

  CiviKos učestvuje na sajmu NVO u okviru "Međunarodnog Dana Demokracije"

  U okviru raznih aktivnosti organizovanim od strane Skupštine Republike Kosova povodom “Međunarodnog Dana Demokracije”, organizovan je i Sajam za NVO. Ovo je urađeno u saradnji sa Organizacijama Civilnog Društva Procitajte vise

 • 23 Februar 2015

  Radionica za strateško planiranje Platforme CiviKos

  Odbor Sekretarijata Platforme CiviKos je održao radionicu za strateškog planiranja Platforme CiviKos od 04-06 jula 2014. Prvenstveno u radionice je gđa Valdete Idrizi, izvršni direktor, predstavila dostignuća Platforme CiviKos u poslednjih 6 meseci, a zatim je počela radionica. Procitajte vise

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  U nizu informativnih sastanaka, sledeći je organizovan u Pećkom region. Sastanak je održan u sali za konferencije NVO Zana u Klini 27.06.2014. Sastanak je započela gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos Procitajte vise

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Prištine

  Sledeći informativni sastanak je bio sa Prištinskim regionom. Sastanak je održan u kancelarijama KCSF, u četvrtak, 03.07.2014. Nakon otvaranje sastanka i predstavljanja dnevnog reda, gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos je poćela sa predstavljanjem nacrta projektnog zadatka... Procitajte vise

 • 21 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  Platforma CiviKos ke održala drugi informativni sastanak sa NVO iz regiona Gnjilana, Uroševca, Kamenice, Vitine, u Restoranu Orchide u Uroševcu 26.06.2014. Procitajte vise