• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 18 Mart 2020

  Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

  Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.
  Nastavi

 • 01 Juli 2019

  Gđu. Donika Emini imenovana je za Izvršnog Direktora Platforme CiviKos

  Nastavi

 • 23 Maj 2019

  Otvara se glasanje za članove saveta 2019

  Nastavi

Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 10 Juli 2015

  Mobilizacija civilnog društva za rešavanje važnih pitanja od interesa za Savet za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 – 2017

  09.07.2015 Platforma CiviKos je održala informativnu sesiju održanoj za predstavnike civilnog društva u Savetu i članovima radnih grupa Platforme CiviKos. Sastanak je održan u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini. Procitajte vise

 • 08 Juli 2015

  Prvi trening regionalnih centara Platforme CiviKos

  08.07.2015 u kancelarijama Platforme CiviKos je održan trening sa organizacijama koje su dobili pravo da vode regionalnim centrima Platforme CiviKos.
  Procitajte vise

 • 07 Maj 2015

  CiviKos obeležava dan Evrope

  Italijanska organizacija ’Centro Laici Italiani per le Missioni’, sa sedištem u Đakovici i u saradnji sa organizacijom She-Era - Women’s Business Association, i sa podrškom opštine Đakovica, i stranih ambasada na Kosovu, organizovali su trodnevni događaj "Gradimo Evropu u kući" koji je... Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Obuka za članove radnih grupa Platforme CiviKos

  Nakon poziva za učešće u Radnim Grupama Platforme CiviKos, 05.03.2015, CiviKos je organizovao prvi trening u Centru za konferencije “Orion” u Prištini. Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Informativna Sesija za Radne Grupe Saveta za Nadgledanje Vladine Strategije za saradnju sa Civilnim Društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos u saradnji sa partner organizacijom CNVOS i Kancelarijom za Dobro Upravljanje/Ured Premijera organizovali su jednodnevnu radionicu 04.03.2015 u Hotelu Sirius. Procitajte vise

 • 01 Mart 2015

  Prizren odan stvaranju tematskih radnih grupa

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz Prizrenskog regiona, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Restoranu Ambient, u Prizrenu. Procitajte vise

 • 27 Februar 2015

  Gnjilanski region takođe spreman da bude aktivan u radnim grupama

  U nizu konsultacija sa članicama i svih regiona Kosova, Platforma CiviKos je održala konsultativni sastanak u Gnjilanu, sa organizacijama iz Gnjilansko regiona, oko stvaranja radnih grupa za određene teme na osnovu ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017,... Procitajte vise

 • 26 Februar 2015

  Konsultacije oko osnivanja radnih grupa na osnovu tema

  Platforma CiviKos organizuje sastanke sa NVO članice iz regiona Peći 11.11.2014, Gnjilane 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, da bi nakon toga nastavili sa Mitrovicom i Prištinom. Procitajte vise

 • 26 Februar 2015

  CiviKos ubrzo sa tematskim radnim grupama

  Održan je konsultativni sastanak sa NVO članicama iz Pećkog regiona u stvaranju radnih grupa na osnovu tema, i u okviru ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom. Na sastanku je razgovarano o ulozi, mandatu i izboru organizacija u ovim radnim grupama. Procitajte vise