• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 18 Mart 2020

  Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

  Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.
  Nastavi

 • 01 Juli 2019

  Gđu. Donika Emini imenovana je za Izvršnog Direktora Platforme CiviKos

  Nastavi

 • 23 Maj 2019

  Otvara se glasanje za članove saveta 2019

  Nastavi

Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 07 Septembar 2016

  POZIV ZA NOMINIRANJA OD OCD-a ZA PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA U SAVET ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE VLADE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise

 • 29 August 2016

  CiviKos organizuje kampanju Civilnog Društva povodom obeležavanja Međunarodnog dana demokratije

  Povodom međunarodnog dana demokratije Skupština Kosova, uz pomoć Sekretarijata Platforme CiviKos će organizovati sajam 15. septembra 2016. pred Skupštinom Kosova. Broj predstavljenih organizacija koji će prikazati promotivne materijale je ograničen , tako da prioritet će imati... Procitajte vise

 • 04 Juli 2016

  Valdete Idrizi primila je nagradu “TheWIFTS Peace Award 2016”

  Valdete Idrizi, izvršna direktorica Platforme CiviKos, je dobitnica nagrade “TheWIFTS Peace Award 2016”, za posvećenosti kao velika aktivistkinja za izgradnju mira i zajednice na Kosovu. Procitajte vise

 • 11 Mart 2016

  Brojanje glasova za izbor tri predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za tri nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 11.03.2016. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za tri nova predstavnika civilnog društva u savetu. Procitajte vise

 • 01 Mart 2016

  Proces glasanja za izbor tri nova članova od strane civilnog društva u Savetu

  Posle završetka nominacije, Sekretarijata Platforme CiviKos proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potrebne kriterijume. Svi nominirani kandidati ispunjavaju potrene kriterijume i uvršteni su u konačni spisak za glasanje. Procitajte vise

 • 12 Februar 2016

  POZIV ZA NOMINIRANJA OD OCD-a ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG DRUŠTVA U SAVET ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE VLADE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise

 • 06 Oktobar 2015

  Brojanje glasova za izbor dva predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za dva nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 06.10.2015. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za dva nova predstavnike civilnog društva u savetu. Procitajte vise

 • 28 Septembar 2015

  Proces glasanja za izbor dva nova članova od strane civilnog društva u Savetu

  Posle završetka nominacije, panel koja se sastojio od jednog predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos i od jednog predstavnika Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije Premijera (KDU/KPM) proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne kriterijume. Svi nominirani kandidati... Procitajte vise

 • 07 Septembar 2015

  Proces izbora dva članova u Savetu

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise