• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 04 Maj 2023

  Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 03 Maj 2023

  Radionicu Tgrupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Nastavi

 • 26 April 2023

  Radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike.

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Nastavi

 • 28 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Nastavi

Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 19 Decembar 2022

  Sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Procitajte vise

 • 16 Decembar 2022

  Sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Procitajte vise

 • 14 Decembar 2022

  Radionica tematske grupe za unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira za javno finansiranje OCD

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Procitajte vise

 • 13 Decembar 2022

  Sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Procitajte vise

 • 30 Novembar 2022

  Sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Uroševac gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

  Platforma Civikos je organizovala sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Uroševac, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, koji je pripremila Platforma CiviKos. Procitajte vise

 • 23 Novembar 2022

  Sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Gnjilane, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

  Platforma Civikos je organizovala sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Gnjilane, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, koji je pripremila Platforma CiviKos. Procitajte vise

 • 16 Novembar 2022

  Sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Mitrovice, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

  Platforma Civikos je organizovala sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Mitrovice, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023 Procitajte vise

 • 10 Novembar 2022

  Sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Đakovica, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

  Platforma Civikos je organizovala sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Đakovica, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, koji je pripremila Platforma CiviKos. Procitajte vise

 • 31 Oktobar 2022

  Sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Prištine na kojem su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitoringu Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

  Platforma Civikos je organizovala sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Prištine, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, koji je pripremila Platforma CiviKos. Procitajte vise