Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Ova radionica je organizovana uz podršku Programa Građanskog Angažovanja, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i #SAID-a na Kosovu. Platforma CiviKos je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti. << Natrag