Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Gđa Adile Shakiri, šef Odseka za socijalne usluge u Ministarstvu Pravde, takođe je učestvovala u radionici na kojoj je razgovarano o procesu prenosa socijalnih usluga sa Ministarstva Finansija, Rada i Transfera na Ministarstvo Pravde. Ova radionica je organizovana uz podršku Programa Građanskog Angažovanja, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i USAID-a na Kosovu. Platforma Civikos je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti. << Natrag