Radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Ova radionica je organizovana sa podrškom Programa građanskog angažovanja, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i -a na Kosovu. Platforma Civikos je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti. << Natrag