Radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Ova radionica je organizovana uz podršku Programa Građanskog Angažovanja, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i USAID-a na Kosovu. Platforma CiviKos je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti. << Natrag