CiviKos obeležava dan Evrope

Italijanska organizacija ’Centro Laici Italiani per le Missioni’, sa sedištem u Đakovici i u saradnji sa organizacijom She-Era - Women’s Business Association, i sa podrškom opštine Đakovica, i stranih ambasada na Kosovu, organizovali su trodnevni događaj "Gradimo Evropu u kući" koji je počeo 7. maja, 2015 u Đakovu, i završen je 9. maja na Dan Evrope.

Cilj ovog projekta je povećati svesnost omladine između 15-20 godina o njihovoj ulozi u izgradnji budućnosti u njihovoj zemlji kroz građansko učešće, volonterskim radom, itd. Teme koje će se uključiti tokom ovog događaja vezuju se sa aktivnim građanstvom i sa volonterizmom, međunarodnom mobilizacijom i radu omladine, umetnost i kultura, itd.

Sekretarijat Platforme CiviKosa učestvuje u sajmu NVO u okviru ovih aktivnosti i obeležavanju dana Evrope. Organizacija CELIM je izjasnila svoju zahvalnost Platformi CiviKos u koordinaciji svojih članica u raznim aktivnostima tokom celog događaja.

<< Natrag