Brojanje glasova za izbor dva predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za dva nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 06.10.2015. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za dva nova predstavnike civilnog društva u savetu.

Da bi proces brojanja bio transparentan, CiviKos je pozvao kao posmatrače predstavnike organizacija civilnog društva, predstavnike medija i udruženja, različitih mreža koje rade na Kosovu, predstavnike Kancelarije Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, kao i Kancelarije za registraciju NVO na Kosovu. Pozivu za posmatrača je odgovorila  Trendelina Drešaj - KP/KDU. Nakon verifikacije birača prebrojani su svi glasovi, gde je u totalu bilo 36 glasa, 34 važeća i 2 ne-važeća.

Nakon prebrojavanja, odabrani su dva nova članova, koji su imali najveći broj glasova: Sanija Murati od NVO Lady i Šemsi Jašari od Iniciativa për Ide dhe Alternativa. Svi zainteresovani koji žele proveriti dosier glasanja, mogu to uraditi do 09.10.2015, i javiti se na info@civikos.net ili 038 224 904

Broj glasova za sve kandidate možete videti niže:

1.Agon Nixha - RIINVEST    (4)
2.Albert Heta - Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor (3)
3.Arton Demhasaj - Organizata Çohu! (7)
4.Dušan Radaković - Centar za Zastupanje Demokratske Kulture - ACDC (2)
5.Rukije Gashi - Shoqata Kosovare e të Shurdhërve (4)
6.Sanija Murati - NVO Lady (14)
7.Shaqir Haxhaj - KAPAK    (1)
8.Shemsi Jashari - Iniciativa për Ide dhe Alternativa - IIA (8)
9.Vjollca Çavolli - STIKK (3)

<< Natrag