Mobilizacija civilnog društva za rešavanje važnih pitanja od interesa za Savet za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 – 2017


09.07.2015 Platforma CiviKos je održala informativnu sesiju održanoj za predstavnike civilnog društva u Savetu i članovima radnih grupa Platforme CiviKos. Sastanak je održan u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini. Sesija je imala za cilj izgradnju zajedničkog razumevanja o ulozi i odgovornosti predstavnika OCD u Savetu; mehanizmima i drugim oblicima komunikacije između predstavnika organizacija civilnog društva i sektora civilnog društva.

Na sastanku su prisustvovali članovi civilnog društva u Savetu za implementaciju Vladine strategije za 2013-2017 i članovima radnih grupa Platforme CiviKos. Tamo se raspravljalo o mobilizaciji i što boljeg načina zagovaranja o pitanjima od interesa za zastupanje civilnog društva u Savetu.

Informativna sesija je podržan od strane kancelarije EU na Kosovu u okviru projekta „Radimo zajedno u cilju postizanja produktivnog odnosa u radu između civilnog društva i vlasti na Kosovu“, i ko-finansiran od strane FES kancelarije na Kosovu.

<< Natrag