Sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Mitrovice, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

Platforma Civikos je organizovala sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Mitrovice, gde su predstavljeni početni nalazi izveštaja o monitorisanju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, koji je pripremila Platforma CiviKos. Učesnici sastanka su razgovarali o iznesenim nalazima i dali svoje preporuke za preduzimanje koraka za povećanje sprovođenje Strategije. Ovaj sastanak je organizovan uz podršku Programa građanskog angažovanja koje je partnerstvo između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i USAID-a Kosovo. << Natrag