• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 28 Maj 2018

  Odlozen je rok za prijavu za sektorske mreže za radnu grupu za izradu Vladine Strategije 2018 - 2022

  Nastavi

 • 16 Maj 2017

  Sekretarijat Platforme CiviKos organizuje regionalne konsultacione sastanke

  Nastavi

 • 09 Februar 2017

  Pušta se u upotrebi Online Platforma za Proces Javnih Konsultacija

  Nastavi

 • 27 Oktobar 2016

  OTVORENI POZIV - Izbor predstavnika civilnog društva u radnoj grupi za izradu strategije komunikacije u procesu evropskih integracija

  Ministarstvo za Evropske Integracije da izradi strategiju komunikacione u procesu evropskih integracija, u skladu sa minimalnim standardima za javne rasprave poziva predstavnike civilnog društva za imenovanje članova da budu deo ove grupe. Predstavnici civilnog društva radne grupe za izradu Strategije komunikacije procesa evropskih integracija će biti nominovani i izabrani od strane... Nastavi

Odlozen je rok za prijavu za sektorske mreže za radnu grupu za izradu Vladine Strategije 2018 - 2022

Nastavi

 • 28 Maj 2018

  Odlozen je rok za prijavu za sektorske mreže za radnu grupu za izradu Vladine Strategije 2018 - 2022

  Procitajte vise

 • 16 Maj 2017

  Sekretarijat Platforme CiviKos organizuje regionalne konsultacione sastanke

  Procitajte vise

 • 09 Februar 2017

  Pušta se u upotrebi Online Platforma za Proces Javnih Konsultacija

  Procitajte vise

 • 27 Oktobar 2016

  OTVORENI POZIV - Izbor predstavnika civilnog društva u radnoj grupi za izradu strategije komunikacije u procesu evropskih integracija

  Ministarstvo za Evropske Integracije da izradi strategiju komunikacione u procesu evropskih integracija, u skladu sa minimalnim standardima za javne rasprave poziva predstavnike civilnog društva za imenovanje članova da budu deo ove grupe. Predstavnici civilnog društva radne grupe za izradu... Procitajte vise

 • 27 Oktobar 2016

  Proces glasanja za izbor predstavnika omladine u Upravni Savet RKSM


  Posle završetka nominacije, panel koja se sastojio od jednog predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos , jednog predstavnika Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta (MKOS) i jednog predstavnika iz Centralnog Akcionig Veća Mladih proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne... Procitajte vise

 • 07 Septembar 2016

  POZIV ZA NOMINIRANJA OD OCD-a ZA PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA U SAVET ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE VLADE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise

 • 29 August 2016

  CiviKos organizuje kampanju Civilnog Društva povodom obeležavanja Međunarodnog dana demokratije

  Povodom međunarodnog dana demokratije Skupština Kosova, uz pomoć Sekretarijata Platforme CiviKos će organizovati sajam 15. septembra 2016. pred Skupštinom Kosova. Broj predstavljenih organizacija koji će prikazati promotivne materijale je ograničen , tako da prioritet će imati... Procitajte vise

 • 04 Juli 2016

  Valdete Idrizi primila je nagradu “TheWIFTS Peace Award 2016”

  Valdete Idrizi, izvršna direktorica Platforme CiviKos, je dobitnica nagrade “TheWIFTS Peace Award 2016”, za posvećenosti kao velika aktivistkinja za izgradnju mira i zajednice na Kosovu. Procitajte vise

 • 11 Mart 2016

  Brojanje glasova za izbor tri predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za tri nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 11.03.2016. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za tri nova predstavnika civilnog društva u savetu. Procitajte vise