Lura Limani - Kosova Foundation for Open Society (KFOS)

Lura Limani je aktivista civilnog društva, urednik i koordinator programa u Kosovskoj Fondaciji za Otvoreno Društvo (KFOS).  Limani ima oko deset godina iskustva sa organizacijama civilnog društva na Kosovu i radila je ka novinar, istraživač, kao i urednik na Kosovu i Nemačkoj. U skorije vreme, Limani je bila glavni urednik Prishtina Insight, online novine koja se objavlja od strane Balkanske Mreže za Istraživačko Novinarstvo (BIRN), Kosovo.

Limani je završila studije bakalarata u socijologiji na Prištinskom Univerzitetu i Univerzitetu Njujorka, dok drži titulu Magistra Umetnosti studija kulture iz Univerziteta Freiburga, u Nemačkoj.  U 2017. godini bila je spoljna saradnica Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbija.

Limani je suosnivač Kosovske inicijative za usmenu istoriju i nezavisnog književnog časopisa Lirindja. Ona je jedna od urednica knjige "Feminizmi na Kosovu" koju će objaviti Alter Habitus 2019. godine.

 

Kosovska fondacija za otvoreno društvo, KFOS, je neprofitabilna organizacija registrovana na Kosovu i deo je mreže fondacija za otvoreno društvo (OSF). Osnovana 1984. godine od strane Džordža Soroša, Fondacije otvorenog društva rade na izgradnji vibrantnih i tolerantnih demokratskih društava, vlade kojih daju odgovornost svojim građanima. Da bi se postigla ova misija, fondacije, uključujući one nacionalne kao što je KFOS, imaju u cilju da zastupaju u dobrobit javnih propisa koji garantuje pravedne političke, pravne i ekonomske sisteme i štite osnovna ljudska prava.

Na lokalnom nivou, KFOS i druge Fondacije sprovode širok spektar aktivnosti sa ciljem unapređenja pravde, obrazovanja, javnog zdravlja i nezavisnih medija. Na osnovu svoje petogodišnje strategije, KFOS je posvećen nastavku svojih programa uz podršku organizacija civilnog društva na Kosovu da intervenišu u nekoliko specifičnih oblasti: a) Ponovno povezivanje podeljenog grada Mitrovice i podsticanje saradnje između srba i albanaca na Kosovu, b) Približavanje kosovskih javnih institucija sa standardima i propisima EU, c) Podsticanje transparentnosti i borba protiv korupcije u javnim nabavkama i d) Borba protiv korupcije u okviru visokog obrazovanja.

<< Natrag