Besmir Kokollari - Kvalitativni Institut za istraživanje, analizu i obuku (iCHAT)

BESMIR KOKOLARI (27/07/1988)

Prebivalište: Priština

od 2014. godine Besmir Kokolari je izvršni direktor i jedan od osnivača organizacije iCHAT.

B.Kokolari ima superiorne kvalifikacije na Odeljenju političkih nauka i javne uprave Prištinskog univerziteta, dva puta kao stipendista Univerziteta u Prištini uspešno završava postdiplomske studije međunarodnih pravnih naukae.

Gospodin Kokolari ima visok nivo iskustva i znanja u različitim oblastima upravljanja, uključujući: opšte upravljanje, rukovođenje, strateški menadžment, upravljanje projektima, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima i komunikaciju. B. Kokolari ima kontinuirano raznovrsno iskustvo u oblasti upravljanja i rukovođenja u okviru NVO-a, bilo da je služio kao interno osoblje ili na čelu u upravljanju raznih razvojnih i funkcionalnih projekata kao što su: Koordinator za mlade Crvenog krsta Kosova, na 3 godine gde je održao mnoge seminare, obuke i realizaciju različitih projekata; Član Upravnog odbora ASSHP, poznat kao Udruženje studenata Univerziteta u Prištini, a od 2014. je izvršni direktor Kvalitativnog Instituta za istraživanje, analizu i obuku. Pod njegovim rukovodstvom, iCHAT je ojačao i proširio kapacitete putem apsorpcije donacija od međunarodnih i lokalnih partnera, gde su postignuti konkretni rezultati tokom implementacije projekata. On je takođe poboljšao imidž iCHAT-a i time naveo sve partnere da cene profesionalnost, ozbiljnost, posvećenost i transparentnost iCHAT’a. B. Kokollari je osnivač dve međunarodne konferencije na Kosovu: Model Evropske Unije i model Ujedinjenih Nacija.

O iCHAT-u:

Kvalitativni Institut za istraživanje, analizu i obuku "iCHAT" osnovan je u oktobru 2014. godine kao neprofitna organizacija, osnovana u skladu sa Zakonom br. 04 / L-57 o slobodi udruživanja u nevladine organizacije u Republici Kosovo, od 25.05.2017. ICHAT ima status javnog dobra sa registracionim brojem 5115285-9 i fiskalnim brojem 601207659.

Pod rukovodstvom B. Kokolarija iCHAT je implementirao lokalne i međunarodne programe kako bi ispunio misiju organizacije koja promoviše demokratske vrednosti, mir i sigurnost u zemlji i regionu kroz zagovaranje kako bi se podigao nivo demokratije, transparentnosti, odgovornosti, uključivši i održiv društveni i ekonomski razvoj. Neki od najuspešnijih programa iCHAT-a su:

• Međunarodne konferencije: Model Evropske Unije i model Ujedinjenih Nacija. (MKOS)

• “ Izmene i dopune Administrativnog uputstva za dobrovoljni rad mladih na Kosovu” (MKOS)

• “ Platforma za preventivne mere za smanjenje delinkvencije u školama”. (MONT)

• “ Intervencija zajednice kao sredstvo za stvaranje sigurnog okruženja za mlade “u saradnji sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta. (MKOS)

• iCHAT osnovao "Društveno preduzeće za proizvodnju briketa u Novom Brdu" (IOM)

• “Održiva reintegracija povratnika i sprečavanje migracije građana u Peći, Srbici i Glogovcu” (GIZ/DIMAK)

• “ Promovisanje kulturne raznolikosti i društvene integracije mladih (OCA-RKS)

• “ Obaveštavamo vas da bi sprečili” (USAID/ATRC)

<< Natrag