Alturim Dermaku - GYEK

Alutrim Drmaku je rođen 3. novembra 1988. godine u Gnjilanu.

Završio je studije kompjuterskih nauka na Univerzitetu "Ukšin Hoti", u Prizrenu, trenutno je u poslednjoj godini master studija E-upravljanja na Javnom univerzitetu "Kadri Zeka" u Gnjilanu. Takođe je u poslednjoj godini studija Banke i Finansije na Ekonomskom fakultetu, na Univerzitetu "Hasan Priština".

Tokom studija razvio je veoma dobro iskustvo u razvoju veba, računarskim mrežama i penetracionom testiranju.

Od 2016. godine, Alutrim je angažovan kao izvršni direktor nevladine organizacije General Youth Education of Kosovo (GYEK), gde je sproveo razne projekte za dobrobit mladih i zajednice uopšte.

Takođe ima veoma dobro iskustvo u bankarstvu, koje sam stekao radeći 4 godine u odeljenju za TI i komunikacije u Rajfajzen banci Kosova.

Poseduje sertifikacije iz oblasti informacionih tehnologija, kao i druge sertifikate za mentorstvo i učešće u radionicama.

Alutrim živi u Prištini, zajedno sa suprugom Qendresom i dvoje dece Reinom i Roanom.

 

Nevladina organizacija General Youth Education of Kosovo (GYEK) osnovana je 1.2.2016. godine u Prištini sa ciljem integrisanja kosovske omladine u projekte, njihovo intelektualno napredovanje, prilagođavanje novih sistema, podizanje svesti, formiranje mladih kako bi se podstakli da aktivno učestvuju u društvenom životu.

Tokom ovih godina organizacija General Youth Education of Kosovo je sprovela oko 20 različitih projekata, uglavnom finansiranih od strane ministarstava, uključujući i spoljne donatore.

Sedište organizacije General Youth Education of Kosovo (GYEK) je u Prištini, adresa je Ul. Džavita Mitrovice, lokal 15/8, 10000 Priština.

<< Natrag