Video

Projektligji per Buxhetin e Kosoves - 18.05.2018

 • 18 Maj 2018

  Projektligji per Buxhetin e Kosoves

 • 15 Dhjetor 2016

  Zbatimi i Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017 (Rrokum Tv)

 • 15 Dhjetor 2016

  Takimi i Këshillit për Zbatim të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017 (Tribuna Channel)

 • 15 Dhjetor 2016

  Bashkëpunimi Shoqëri Civile - Shoqëri (KTV)

 • 22 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë (Tribuna Channel)

 • 21 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë (RTK)

 • 21 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë (Tribuna Channel)

 • 21 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë (Rrokum TV)

 • 21 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë (RTK)

 • 21 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë (KTV)