• 10 Mars 2015

    Takimi i parë i këshillit

    Këshilli për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile mbajti mbledhjen e parë inauguruese 15.10.2014 në... Lexo më shumë

  • 10 Mars 2015

    Konsultime rreth themelimit të grupeve punuese tematike

    Platforma CiviKos organizon takime me OJQ-të anëtare në rajonin e Pejës më 11.11.2014, Gjilan më 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, për të... Lexo më shumë