• 10 Mars 2015

  Konsultimi përfundimtar rreth dokumenteve të brendshme të Platformës CiviKos

  Tashmë po bëhet një vit që Platforma CiviKos ka filluar hartimin e dokumenteve të brendshme të cilat janë të domosdoshme për ngritjen e... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Takime informuese për mekanizmat përcjellës të strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017

  Vitin e kaluar është miratuar Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 – 2017. Në mënyrë që kjo strategji të jetë... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Takimi i parë i këshillit

  Këshilli për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile mbajti mbledhjen e parë inauguruese 15.10.2014 në... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Konsultime rreth themelimit të grupeve punuese tematike

  Platforma CiviKos organizon takime me OJQ-të anëtare në rajonin e Pejës më 11.11.2014, Gjilan më 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, për të... Lexo më shumë