CiviKos organizon Konferencën: Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë

Platforma CiviKos ju fton të merrni pjesë në Konferencën Vjetore të saj. Kjo ngjarje do të mbahet të hënën, me 21 Nëntor 2016, nga ora 10:00, në sallën ceremoniale të Sheshit 21.

Kjo konferencë moderohet nga Znj. Valdete Idrizi – Drejtoreshë Ekzekutive e Platformës CiviKos, ndërsa diskutohet rreth bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe Qeverisë me fokus në zbatimin e deritanishëm të Strategjisë Qeveritare, sfidat dhe arrijet, si dhe nevojat për vazhdimin e një bashkëpunimi të strukturuar. Diskutimi do të bëhet mes organizatave të shoqërisë civile dhe Z. Isa Mustafa, Kryeministër i Republikës se Kosovës. Të ftuar në këtë ngjarje janë organizatat anëtare të Platformës CiviKos, organizatat tjera të shoqërisë civile, përfaqësues të ZKM/ZQM, përfaqësues të Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, media dhe aktivistë të shoqërisë civile.

Në vitin 2011 është inicuar një proces zyrtar i hartimit të Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013 – 2017, me Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit dhe Platformën CiviKos që bashkë-kryesuan procesin e gjerë të konsultimeve. Me shumicën e kontributit gjatë hartimit nga ana e shoqërisë civile, Strategjia u miratua më 5 korrik 2013, që përfaqëson dokumentin e parë qeveritar që zyrtarisht njeh rolin e shoqërisë civile dhe angazhohet për të angazhuar sistematikisht në dialog me këtë sektor.

<< Kthehu mbrapa