• TERMS OF REFERENCE FOR THE EVALUATION OF THE PROJECT “WORKING TOGETHER. TOWARDS A PRODUCTIVE WORKING RELATION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND THE AUTHORITIES IN KOSOVO. SECOND PHASE”

  Shkarko
 • Procesi i përzgjedhjes së një përfaqësuesi të shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile

  Shkarko
 • KRITERET BAZË PËR OSHC-TË TË CILAT BËJNË NOMINIME, KANDIDATËT E NOMINUAR DHE OSHC-TË TË CILAT VOTOJNË

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE

  Shkarko
 • Formulari për Nominime për përfaqësues të shoqërisë civile

  Shkarko
 • PAGESA E ANËTARËSISË NË PLATFORMËN CIVIKOS

  Shkarko
 • Deklaratë e përmbushjes së obligimeve të Kodit Etik për organizatat anëtare të Platformës CiviKos për vitin 2014

  Shkarko