• Thirrje për angazhim të praktikantëve në CiviKos/ Afati për aplikim 08.09.2017

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME/ 2 PËRFAQËSUES TË SHC NË CILËSINË E VËZHGUESVE TË PUNËS SË KOMISIONEVE PËR PËRZGJEDHJEN E PËRFITUESËVE TË SË DREJTËS NË BANIM PËR FAMILJET QË JANE RASTE SOCIALE, DHE KOMISIONIN PËR

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË MINISTRINË E TREGTISË DHE INDUSTRISË

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË GRUPIN PUNUES PËR HARTIM TË STRATEGJISË ANTI-KORRUPSION

  Shkarko
 • Orari i konsultimeve të Zyrës së BE-së në Kosovë me shoqërinë civile në lidhje me ciklin e nënkomitetit të MSA-së 2016/2017

  Shkarko
 • THIRRJE E HAPUR Përzgjedhja e përfaqësuesve të shoqërisë civile në grupin punues për Strategjinë e Komunikimit të procesit të integrimit Evropian

  Shkarko
 • Lista e kandidatëve për Bordin Drejtues të ZRBR

  Shkarko
 • Fletëvotimi - ZRBR

  Shkarko
 • Thirrje e hapur për përzgjedhjen e përfaqësuesit të të rinjve në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor

  Shkarko