• TERMS OF REFERENCE FOR EXTERNAL END-LINE ASSESSMENT

  Shkarko
 • Thirrje për një (1) përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile.

  Shkarko
 • Deklarate qe nuk jeni antare i ndonje subjekti apo forumi politik

  Shkarko
 • Deklarate per nominim nga OJQ-të

  Shkarko
 • Deklarate mbeshtetese per votim

  Shkarko
 • Konkurs për praktikantë/e

  Shkarko
 • Konkurs për Drejtor Ekzekutiv

  Shkarko
 • Thirrje për shprehje të interesit/ trajnimet për OSHC në fushën e bashkëpunimit me media në kuadër të projektit TEAM

  Shkarko
 • Konkurs per Drejtor Ekzekutiv te CiviKos (Afati per aplikim 25 Shtator 2017)

  Shkarko