• Konkurs për praktikantë/e

  Shkarko
 • Konkurs për Drejtor Ekzekutiv

  Shkarko
 • Thirrje për shprehje të interesit/ trajnimet për OSHC në fushën e bashkëpunimit me media në kuadër të projektit TEAM

  Shkarko
 • Konkurs per Drejtor Ekzekutiv te CiviKos (Afati per aplikim 25 Shtator 2017)

  Shkarko
 • Thirrje për angazhim të praktikantëve në CiviKos/ Afati për aplikim 08.09.2017

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME/ 2 PËRFAQËSUES TË SHC NË CILËSINË E VËZHGUESVE TË PUNËS SË KOMISIONEVE PËR PËRZGJEDHJEN E PËRFITUESËVE TË SË DREJTËS NË BANIM PËR FAMILJET QË JANE RASTE SOCIALE, DHE KOMISIONIN PËR

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË MINISTRINË E TREGTISË DHE INDUSTRISË

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË GRUPIN PUNUES PËR HARTIM TË STRATEGJISË ANTI-KORRUPSION

  Shkarko
 • Orari i konsultimeve të Zyrës së BE-së në Kosovë me shoqërinë civile në lidhje me ciklin e nënkomitetit të MSA-së 2016/2017

  Shkarko