• Konkurs pune - Zyrtar/e të Financave

  Shkarko
 • Shtyhet afati - THIRRJE E HAPUR për përzgjedhjen e përfaqësuesit nga OSHC-të në panelin rekrutues të anëtarëve të Ekipit Vendor për Zhvillimin e Marrëveshjes Compact

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KOMITETIN NACIONAL KORDINUES NË KUADËR TË OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP –OGP

  Shkarko
 • Ftesë për aplikim: Njohja e kompetencave në monitorim të prokurimit publik nga Civikos në kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse

  Shkarko
 • TERMS OF REFERENCE FOR EXTERNAL END-LINE ASSESSMENT

  Shkarko
 • Thirrje për një (1) përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile.

  Shkarko
 • Deklarate qe nuk jeni antare i ndonje subjekti apo forumi politik

  Shkarko
 • Deklarate per nominim nga OJQ-të

  Shkarko
 • Deklarate mbeshtetese per votim

  Shkarko