• Thirrje për expert "Prepare Policy Recommendations on Contracting Services for CSO-s in Kosovo"

  Shkarko
 • Call for Expert_Mapping assessment of CSOs in Kosovo_Civikos

  Shkarko
 • Thirrja për një përfaqësues të Rrjeteve Tematike të Organizatave të Shoqërisë Civile

  Shkarko
 • Shtyhet afati për aplikim - THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTA TË NJERIUT

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTA TË NJERIUT

  Shkarko
 • THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË GRUPET PUNUESE TË PLATFORMËS CIVIKOS

  Shkarko
 • MASHTI hap thirrje për një përfaqësues të shoqërisë civile për anëtar të Komisionit për përzgjedhjen e anëtarëve në Komisionin e Ankesave të Agjencisë së Kosovës për Akreditim

  Shkarko
 • Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale nga komunat/rajonet: Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj dhe Viti

  Shkarko
 • Hapet procesi i votimit për dy (2) anëtarë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri

  Shkarko