• Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale

  Shkarko
 • Shtyhet afati i thirrjes për përfaqësues të shoqërisë civile si monitorues i procesit të vlerësimit të granteve për zhvillim rural 2022

  Shkarko
 • Thirrje për përfaqësues të shoqërisë civile si monitorues i procesit të vlerësimit të granteve për zhvillim rural 2022

  Shkarko
 • Shtyhet afati për thirrjen për një përfaqësues/e të OJQ-ve që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Shkarko
 • Thirrje për një përfaqësues/e të OJQ-ve që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Shkarko
 • Thirrje për përfaqësues të Rrjeteve Tematike të Organizatave të Shoqërisë Civile që veprojnë në Kosovë për Këshilli

  Shkarko
 • THIRRJE E HAPUR për përzgjedhjen e përfaqësuesve nga OSHC në Ekipin ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës

  Shkarko
 • Konkurs për poziten: MENAXHER/E I/E FINANCAVE

  Shkarko
 • Thirrje e hapur për expert/e "SUPPORTING/FACILITATING THE FOUR WORKING/ADVOCACY GROUPS OF THE CIVIL SOCIETY"

  Shkarko