• Shoqëria Civile dhe shërbimet publike

  Shkarko
 • Raporti vjetor i Platformës CiviKos 2014

  Shkarko
 • Raporti i Platformës CiviKos 2012-2013

  Shkarko
 • Raporti i auditorit 2013 - CiviKos

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit 2012 - CiviKos

  Shkarko